Norwegia

Obsługa prawna w Norwegii (Adwokat, Prawnik Norwegia)

Zespół do spraw międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć we współpracy z prawnikami norweskimi prowadzi doradztwo prawne oraz realizuje projekty na terenie Norwegii. Poniżej przedstawiamy przykładowe usługi świadczone wraz z adwokatami z Norwegii:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Norwegii

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Norwegii
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek norweskich 
 • przejmowanie spółek norweskich (M&A)
 • audyt prawny spółek norweskich

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości szwedzkich 
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Norwegii
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami norweskimi
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami norweskimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Norwegii
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Norwegii
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach norweskich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Norwegii
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Norwegii 
 • egzekucja należności w Norwegii
 • windykacja należności z Norwegii

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Norwegii
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Norwegii (ENA – Europejski Nakaz Aresztowania)
 • asysta w sprawach aresztowania w Norwegii

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Norwegii 
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Norwegii
 • ochrona praw autorskich w Norwegii

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie norweskich przepisów transportowych 
 • spory z norweskimi ubezpieczalniami 

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w norweskim postępowaniu upadłościowym 

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Norwegii